ÇOCUK PSİKODRAMASI

“PSİKODRAMA GERÇEK HAYATTA OLUP BİTENLERİN SAHNEDE CANLANDIRILMASIDIR”

“PSİKODRAMAYA KATILMAK İÇİN PROBLEM OLMASI GEREKMİYOR”

“PSİKODRAMA YARATICILIK VE ESNEKLİK KAZANDIRIYOR”

ÇOCUK PSİKODRAMASI

Çocuğunuzda içe kapanık, hareketli , saldırgan, uyumsuz davranışlar gözlemliyor olabilirsiniz. Kardeş kıskançlığı, ders başarısın da düşüklük ,yemek yemede sıkıntı yaşama, saçıyla oynama, tırnak yeme, durduk yere korku yaşama, göz kırpma gibi zaman zaman çocuklarımızda bu tip davranışları görebiliriz. Çocuğun ebeveynlerinin boşanmış ya da ebeveynlerinden birinin kaybında yaşamış olabilir. Bu tür durumlar çocuklar yaşlarından dolayı bunlarla baş etmesi kolay olmayabilir. Onlara yardımcı olmak için grubun iyileştirici etkisiyle yani Çocuk Psikodramasıyla iyileştirebiliriz.

Detaylar

ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ

ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ

Şerife AKSOY BOLAT

Çözüm odaklı kısa terapi, Mental Researsch Instute’de geliştirilen stratejik terapi oryantasyonundan ortaya çıkmıştır. Bu terapi yöntemi, sorunu çözmeye odaklanmaktansa, çözümün kendisi üzerine odaklanır (Nichols ve Schwartz, 2001, 2002, akt. Corey, 2005:420).

Çözüm odaklı kısa terapi, problemin ortaya çıkışıyla ilgili olduğu farz edilen her deneyim, düşünce ve duygu ile uğraşmaktan ziyade çözüme odaklı ve danışanın başarılı bir yaşam ve gelecek kurmasını sağlayacak olan yaklaşımı geliştirmeyi öngörür (De Shazer, 1985: 7). Çözüm zaten danışanın dağarcığında vardır. Sorunlara nelerin yol açtığıyla uğraşmaktan çok sorunların nasıl aşılabileceği üzerinde durulur (www.dbe.com.tr, 12 Temmuz. 2007). Başarılara odaklanmak, yararlı değişimlerin gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle, hatalar ve sorunlara odaklanmak yerine doğru yapılanlara odaklanmalıdır (Dölek, Kurter, 2005: 4). Her sorun yaşanan durumda sorunun görülmediği istisnai durumlar vardır. Her zaman danışanın çözümün bir parçasını gerçekleştiriyor olduğu zamanlar mevcuttur. (Cade, O’Hanlon 1993: 96-98). Problemlerin çözüme ulaşması için gereken hareketlendirmeyi en küçük değişiklikler sağlayabilmektedir (George, Iveson, Ratner, 2003:23).

Çözüm odaklı terapinin özünde şunlar yatmaktadırr:

  • İnsanın sahip olduğu problemlerden daha fazlası olduğunu bilmek,
  • Eksikliklerden çok kaynakları aramak,
  • Olası ve arzu edilen gelecekleri incelemek,
  • Bu gelecek hayallerinin gerçekleşmesine şimdiden katkıda bulunan şeyleri araştırmak,
  • Danışanları kendi hayatlarının her alanında uzman kişiler olarak görmek (George, Iveson, Ratner, 2008: 6).

De Shazer’e (1985), Berg ve Miller (1992)’e göre çözüm odaklı kısa terapi üç temel kurala dayanmaktadır:

Detaylar

PSİKODAMA ve TASAVVUFTA ÖLÜM

 

PSİKODAMA ve TASAVVUFTA ÖLÜM

 ŞEREF ALGUR

 

 

 

ÖZET

Psikodrama ve tasavvufta an önemlidir. Her iki sistemin felsefesinde de gelecekle ilgili kaygılarımızla çalışmak, onlara bakmak, onları an’ın bilgisiyle yeniden anlamlandırmak önemli bir yer tutmaktadır. Ölüm kavramıysa her insanda varlığını hissettiren, yaşadığımız tüm kaygıların temel kaynağı olarak  düşünülen bir olgudur. Bu olgu gelecekle ilgili varlığını sürdürmekte ve şimdiye sürekli endişe yüklemektedir. Hem tasavvufi açıdan hem de psikodramatik olarak geleceğin özellikle ölüm kavramının çalışılması, varoluşsal tüm kaygıların gelecekte şekillenip şimdiyi hasta etmesini engelleme amaçlanmaktadır. Geleceği yani ölümü cesaretle kabullenmek psikolojik açıdan sağlıklılığın ön koşuludur.

 

 

 

 

PSİKODRAMA VE TASAVVUFTA ÖLÜM VE GELECEK KAVRAMLARI

 

“İnsanın gerçek benliği ancak ölüm karşısında doğar’’

Saint AUGUSTUNE

Detaylar