Bireysel Terapiler

 • Bireysel Psikodrama

Breysel Psikodrama danışanın psikoterapi odasına getirdiği sorunlarının rol değiştirme, ayne, eşleme gibi tekniklerle ve seans odasında bulunan neslelerinde kullanılmasıyla canlandırılmaların yapıldığı bir psikoterapi tekniğidir.

 • Çocuk Psikodraması

Çocuk Psikodraması her tür davranış sorunu olan hiperaktif, içe kapanık, arkadaşları ve öğretmenleri ile uyumsuz, saldırgan, kardeş kıskançlığı yaşayan, ders başarısı düşük, boşanmış ailelerden gelen, ebebeynlerini kaybeden, kabusları ve korkuları olan, tacize uğrayan ve daha birçok güçlüğü yaşayan çocuğu katılabildiği yaratıcı tedavi ortamının ta kendisidir.

 • Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi danışanı terapiye yönlendiren sorunların niteliğine odaklanmak yerine terapi süreci sonunda elde etmek istedikleri ve başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir.

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi insan davranışı ve duygulamını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Genel bir tanımla öğrenme ilkelerini davranış bozukluklarının analiz ve tedavilerine sistematik bir biçimde uygulanışı olarak tanımlanabilir.

 • Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığının inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil bireyler arasında ki iletişimin niteliğidir.

Aile Danışmanlığının Hizmet Alanları;

 

 -Eşler arası ilişki ve iletişim problemleri

 -Anne baba ile çocuk ilişkileri

 -Çatışmalar

 -Boşanma Süreçleri

 -Flört ve aldatma problemleri

 -Eş seçme süreçleri

 -Cinsel problemler

 • Ergenlerle Psikolojik Danışmanlık

Özgüven, sosyalleşme, saldırganlık, yeme bozuklukları, arkadaş seçimi vb. problem alanları ile ilgili psikolojik danışmanlık yapılmaktadır.

 • Oyun Terapisi

İnsan gelişiminin en önemli süreci ve en etkili süreci çocukluk döneminde yaşanır. Çocuklar, dünyayı yetişkinlerden daha farklı şekilde kodlayarak anlamaya çalışır ve kendilerince yorumlarlar. Çocuklar için en önemli ifade yöntemleri arasında ise oyunlar ve oyuncaklar yer almaktadır. Bu oyunlar ve oyuncaklar her bir çocuk için farklı olabilir. Oyun terapisi, çocukları anlayabilmek ve onların yaşadığı sorunları keşfederek çözüme kavuşturabilmek için kullanılan en etkili ve sağlıklı terapi yöntemleri arasındadır.

 • Psikodrama Grup Psikoterapisi

Bireylerin iç dünyasını keşfetmek için eylem metotlarını kullanan ve rol kuramı, sosyometri kuramlarını temel alan bir grup psikoterapisidir.

Psikodrama sistemi bireyleri iç görü kazanmaya, algıları değiştirmeye ve daha yaratıcı, spontan bir gelecekle karşılaşmaya götürür. 

Psikodramanın kurucusu Moreno 'Grup Psikoterapisi' kavramınından isim babasıdır.

Grup Terapileri

Endüstriyel Çalışmalar

 • Liderlik Eğitimi

 • İşgören Eğitimi

 • Takım Çalışması ve Motivasyon Eğitimi

 • İş Ahlakı

 • Örgütsel Kültür

 • Satış Psikolojisi

 • Çatışma Yönetimi

 • Endüstiri Eleman İşe Alımı ve Değerlendirilmesi

 • Oyun Terapisi Nedir?

Çocuklar belirli bir yaşa kadar somut düşünce yapısına sahiptir.Bu yüzden hayatta deneyimledikleri bazı olayları ve bu olaylara karşı deneyimledikleri hisleri çevresine ifade etmekte güçlük çekerler.Duygularına yetişkinler gibi ifade etmekte zorlanır çünkü yeterli kelime dağarcığına ve bilişsel özelliklere sahip olamayabilirler.Ya da kendilerini ifade edebilecek bir ortama sahip olmayabilirler.Çoğu zaman ifade edilemeyen duygular çocuğun davranışlarına yansıyabilir. Genel olarak bakıldığında çocuğun kendini en iyi ifade edebileceği en doğal yol oyun oynamaktır. Deneyimlenen yaşantılar ve bunlara karşı hissedilenler oyun aracılığıyla somut bir hal alır.Oyun çocuk için soyuttan somuta bir köprü görevi görmektedir.Oyun terapisi, oyun terapisi eğitimi almış oyun terapisti tarafından; çocuğun kendini belirli sınırlar içinde deneyim, duygu, düşünce ve davranışlarını oyun yolu ileözgürce ifade edebildiği, koşulsuz kabul gördüğü bir terapi şeklidir.

 • Oyun Terapisinin Amaçları

-Çocuğun deneyimlerini veya yaşadığı duygusal çatışmalardaki duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmesine yardımcı olmak ve yeniden yapılandırmasına olanak tanımak-Varolandan daha olumlu benlik algısı geliştirmek-Kendi kararlarıyla ilgili sorumluluk sahibi olabilmeyi geliştirmek-Duyguları tarafından yönetilmek değil duygularını yönetme becerisini geliştirmek-İç değerlendirme kaynağı geliştirmek-Olduğundan daha fazla kendini kabul eder hale gelmesini sağlamak-İç denetim odağı geliştirmek

 • Çalışılan Alanlar

- Kardeş Kıskançlığı

- Kaygı, stres bozuklukları ve korkular

- Davranış problemleri

- Kayıp ve Yas

- Ebeveynlerin boşanması

- Yeme, Tuvalet sorunları

- Uyku problemleri

- Travma ve istismar

- Özgüven geliştirme

- Olumlu benlik algısı geliştirme

- Aşırı içe kapanıklık, çekingenlik

- Okula başlama ve uyum sorunları

- Ailevi sorunlar ve aile içinde olan değişimler

- Sosyal ve Dil becerisini geliştirme

- Genel gelişim takibi

- Çocuklar için zeka testi, dikkat testleri ve gelişim testleri

- Dikkat geliştirme

- Akran baskısı

- Fobiler

- Ebeveyn danışmanlığı

 • Çalışılamayan Alanlar

- Otizm spekturum bozukluğu

- Down Sendromu

- Organik temelli kekemelik ve konuşma bozuklukları

- Mental Reterdasyon

Oyun Terapisi

Aile ve Çift Terapisi

 • Aile ve Çift Terapisinin Hedefi

- Kişiler arasındaki iletişim kalitesini arttırmak, çözüm yolları üretebilmeyi öğretmek ve çiftlerin daha kaliteli bir ilişki sürdürmelerini sağlamak.

 • Çalışma Konuları

- Eşle yaşanan ilişki sorunları

- Yeni evli eşler

- Bebekli eşler

- Ergenlik döneminde çocuğu olan eşler

- Çocukları büyümüş eşler

- Kendi anne - babalarıyla sorun yaşayan eşler

- Sağlık sorunlarıyla ilgili sorun yaşayan eşler

- İş, Kariyer ve Eğitim yaşantısı ile ilgili sorunlar yaşayan eşler

- Çocuğa yansıyan, ilişki sorunu yaşayan eşler

- Kayıpla ilgili ilişki sorunu yaşayan eşler

- Cinsel sorunu olmayan ancak daha kaliteli cinsellik yaşamak isteyen eşler

 • Çalışılmayan Konular

- Bireysel psikolojik sorunlar, Şiddetin ve Maddenin ortadan kalkmasına yönelik beklentiler.

 • DENVER 2 Gelişimsel Tarama Testi ( 0-6 Yaş)

 • WISC - R Zeka Testi ( 6 - 16 Yaş)

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ( 4 - 6 Yaş)

 • Frankfurter Dikkat Testi ( 5 - 6 Yaş)

 • Louisa Düss Psikoanalitik Hikayeler Testi ( 4+ Yaş)

 • Bir İnsan Çiz Testi Machover Yorumlaması ( 4+ Yaş)

 • Peabody Resim - Kelime Testi ( 2,5 - 18 Yaş)

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi ( 1 - 7 Yaş)

Testler