Psikodrama

 • Bireylerin iç dünyasını keşfetmek için eylem metodlarını kullanan ve grup üyelerinin diğerlerinin hayatındaki önemli kişileri oynadığı bir grup psikoterapisi yöntemidir.

 • J.L. Moreno’nun dehasının bir ürünü olan psikodrama ülkemizde 18 yılı aşkın süredir İstanbul Psikodrama Enstitüsü çatısı altında uluslararası düzeyde kabul gören eğitimlerle hak ettiği değeri bulmaktadır. I.P.I ya bağlı olarak Kayseri Psikodrama Enstitüsü bu alanda bu değerin tüm ülkeye yayılmasına hizmet etmektedir.

 • Bu psikoterapi sistemi bireyleri içgörü kazanmaya, algılarını değiştirmeye ve daha yaratıcı, spontan bir gelecekle karşılaşmaya götürür.

 • Psikodrama grup çalışmasının amacı; grup üyelerinin psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişmelerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini uygulayabilmelerini gerçekleştirmek ve psikodrama grup psikoterapistleri yetiştirmektir.Sürekli olarak başlatılan psikodrama eğitim gruplarının “Hazırlık Aşamasına” katılarak psikodrama ile tanışabilirsiniz.

Grup Eğitiminin Amacı

Psikodrama Eğitim Programı

 • Hazırlık Aşaması:18 saat olarak düzenlenir ve katılım zorunludur.

 • Giriş Semineri, Uygulama, Değerlendirme

 • Psikolojik Danışma, Psikoloji  alanlarında lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile  Psikiyatri uzmanı ve Asistanı olanlar, Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapanlar eğitimlere  katılabilirler.

 • Temel Aşama: (Katılımcının ve Liderinin onayı ile gruba kabul edilir)

 • 350 saat Teori ve Pratik (Grup uygulaması)

 • 36 saat Özel Seminerler ( 350 Saatin içinde hesaplanır )

 • Grup Uygulaması ve Protokol Sunumu (Süpervizyon)

 • Hazırlık aşamasını geçen Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışman, Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanı mezunları temel aşamaya katılabilirler.

 • Diploma: Yardımcı Terapist – Co-terapist
  Süre: Yaklaşık 3 yıl

 • Üst Aşama : ( Temel aşamadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirenler arasından mülakat ile seçilir )

 • 250 saat Pratik ve Kendini Tanıma, Süpervizyon

 • 36 saat uzmanlık dalına özgü uygulama ve özel seminer ( Eğitim saatlerine eklenir )

 • Tez

 • Diploma: Psikodrama Terapisti
  Süre: Yaklaşık 2.5 yıl