Psikodrama Co - Terapist

1 ) Gülten Taflıoğlu

2) Beyza Tuğçe Sucu

3) Sıdıka Yeşil
4) Fatma Çalışkan

5) Gamze Korucu
6) Hatice Özge Kebabcıgil
7) Selin Sengir